Guide: Slik bygger du hytte på egen tomt

Hele prosessen fra start til slutt.

Å bygge ny hytte er ikke noe en gjør hver dag. Derfor er det helt naturlig å ha mange spørsmål når en gjør en såpass stor investering.

For å gjøre kjøps- og byggeprosessen litt enklere for deg å forstå, har vi i Hellvik Hus laget en steg for steg-guide til hvordan du går fram når du skal bygge hytte på egen tomt.

FASE 1

1. Din hytte

Hva er din hyttedrøm, hvor vil du bygge, hva skal hytten inneholde, og hva koster den? Du har ønsker og behov, vi supplerer med vår erfaring og kunnskap

2. Tomt

Enhver hytte må ta utgangspunktet i tomten og hos oss starter vi med en tomtebefaring. Er tomten flat eller skrå? Stor eller liten? Hvordan er lysforholdene, utsikten, innsynet? Hva vil være den ideelle adkomsten? Må man ta hensyn til omkringliggende bebyggelse eller eventuelle støykilder. Videre sjekker vi reguleringsplaner og hvilke krav som stilles fra kommunen.

3. Hytte

I første møte vil vi gjerne se nærmere på hvordan vi kan realisere hyttedrømmen din, hvilke ønsker og behov du har. Hvis du ønsker det, lager vi et budsjett for synliggjøre hva prosjektet vil koste deg.

4. Tegning/tilbud

Når dere er sikre på hvilken hytte dere ønsker, går vi i gang med detaljplanleggingen. Nå skal hytten skreddersys for dere – og samtidig tilpasses de rammebetingelsene som myndigheten setter. Arkitekten tegner opp hytten og selger setter opp et detaljert tilbud samt leveransebeskrivelse som vi vil presentere for deg.

5. Kontrakt

Velger du å bygge drømmehytten med oss er det tid for å skrive kontrakt. Vi bruker standardiserte kontrakter, som gir deg trygghet for at lovverket blir fulgt. Kontrakten får du til gjennomlesning i forkant av kontraktsmøtet, hvor punkt for punkt blir gjennomgått før signering av begge parter.

FASE 2 : Forberedelse til bygging

6. Avklare underleverandører

Før det kan sendes inn byggesøknad må vi sammen avklare hvilke underleverandører som skal delta i byggeprosjektet. Noen underleverandører inngår i vår leveranse, mens noen må du innhente pristilbud fra og signere avtale med.

7. Byggesøknad

Byggesøknaden blir utarbeidet og sendt når kontrakten er underskrevet og underentreprenører er avklart. Vi ser til at alle nødvendige papirer er på plass og informerer deg om hva du må gjøre for å unngå forsinkelser i søknadsfasen. Mens vi venter på godkjenning fra kommunen tar du turen til kjøkkenleverandører, rørlegger og elektriker for å avklare detaljene rundt den delen av leveransen.

8. Klargjøring for bygging

Før vi kan starte byggingen må hele leveransen og underentreprenører være avklart, byggesøknad fra kommunen må være godkjent og trekantmøte være avholdt.

9. Trekantmøte

Tiden er inne for å ta de siste valg og avgjørelser angående endringer og produktvalg. Det må være gjort i et forberedende møte før en kan avholde et trekantmøte. På trekantmøte treffer du byggelederen som vil være ansvarlig for selve byggingen av hytten din. Han gjennomgår hele prosjektet, leveransen og fremdriftsplanen med deg, slik at det er felles forståelse og et godt grunnlag før en starter selve byggingen.

FASE 3: Bygging

10. Bygging

Nå starter prosessen med å gjøre drømmen om til virkelighet. Byggingen skrider frem gjennom milepæler, fra oppstart, tett bygg, underentreprenører og malingsarbeid

11. Oppstart

Etter at trekantmøtet er avholdt og arbeidstegninger foreligger, kan grunn og betongarbeid starte. Når dette er gjort er det tid for første møte med byggeleder på byggeplass.

12. Tett hytte

Når byggearbeidene har startet, er det en klar prioritering og få hytten reist og tettet så raskt som mulig. Byggeleder vil invitere dere til møte og gir oppdatering på prosjektet.

13. Underleverandører

Når det innvendige arbeidet er kommet så langt at det nærmer seg tid for rørlegger og elektriker, er det duket for neste milepælmøte. Dere er velkomne til å møte i hytta sammen med byggeleder, rørlegger og elektriker for en gjennomgang.

14. Befaring malingsklart

Byggeleder inviterer til besiktigelse av hytta når innvendig platekledning er montert. Da kan malerarbeidet starte.

FASE 4: Ferdig bolig

15. Befaring før overlevering

Byggeprosjektet går inn i siste fase. Før vi overleverer deg hytta gjennomfører byggeleder en forhåndsbefaring sammen med dere for å forsikre oss om at hytta har blitt som forventet og at alt er som det skal være.

16. Overlevering

Det er alltid en stor dag når hytta står ferdig og dere skal flytte inn. Ferdigattest er det formelle grunnlaget for å flytte inn. Under overlevering er byggeleder, og som oftest også selger, til stede sammen med dere. Dere får utlevert nøkler og en FDV-perm, som er en «bruksanvisning» for hytta.

17. Ettårskontroll

Etter at dere har hatt hytta i ett år, tar vi kontakt for en ny befaring, for å forsikre oss om at alt fungerer slik det skal.

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne!