Det hele begynte i 1947, da de to unge fiskerne Ingolf Helland og Hilmar Henriksen startet Hellvik Kassafabrikk i bygda Hellvik utenfor Egersund. Mye var nedslitt og ødelagt etter krigen, og boligmangelen var stor. Etter hvert som gjenreisningsarbeidet skred framover ble det lettere å få tak i varer, og folk hadde mer penger. Den lille bedriften til Ingolf og Hilmar vokste jevnt og trutt, og skiftet etter hvert navn til Hellvik Trelast AS.

Midt på 50-tallet startet bedriften med boligbygging, tett etterfulgt av ferdighusproduksjon. Allerede i 1959 ble husene markedsført som Hellvik Hus. Sommeren samme år stod de tre første ferdighusene klare, og utover 60- og 70-tallet begynte også byggingen av hytter og fritidsboliger.

Etter hvert kom Hellvik Trelast AS opp med flere hus- og hyttemodeller, og bestillingene rullet inn Veksten fortsatte gjennom 70-tallet, men på slutten av 80-tallet møter byggebransjen turbulente tider. Priser stiger, lønninger går opp og det blir vanskelig å få tak i fagfolk. I denne perioden jobber Hellvik Trelast systematisk for å rasjonalisere produksjonen, og for å redusere byggetiden. Men tidene snudde, og Hellvik Hus har gradvis vokst seg til å bli det vi er i dag – en omfattende og etterspurt bolig- og hytte-leverandør som dekker store deler av Norge, fra Søgne i sør til Finnsnes i nord.

Vi har vært gjennom markedets opp- og nedturer og vi har lært mye av vår mangfoldige historie. Vi vet at nøkkelen til suksess ikke bare er bygg som holder høy kvalitet, for kvaliteten må også gjenspeiles i vår rolle som rådgiver og prosjektleder. Alle som velger å bygge med Hellvik Hus skal oppleve prosessen som positiv og trygg, fra første møte og fram til bygget står ferdig. Det er dette vi legger i mottoet vårt: «Bygg med glede!».

Hellvik Hus består per i dag av 30 forhandlere i store deler av Norge. Ønsker du en leverandør som lytter og gir råd, innfrir krav og løfter, og som vet veien fra drøm til nøkkelferdig virkelighet, skal du velge Hellvik Hus!