Gode tips til moderne hyttekjøkken

For de aller fleste er kjøkkenet en av de viktigste delene av hytta. Da gjelder det å planlegge godt når en skal velge ut overflater, farger, benkeplater og alt det andre et kjøkken behøver.

Når en planlegger ny hytte er det mye som skal på plass og mange detaljer som skal gå i orden. Her får du tips om moderne hyttekjøkken.

Uansett hvilke løsninger en velger, er det en ting som gjelder i moderne hyttekjøkken, ifølge Marianne Rudningen, prosjektutvikler hos Hellvik Hus Geilo.

Likt som hjemme

Som navnet tilsier holder Hellvik Hus Geilo til på Geilo. Dette er et av landets mest populære hytteområder, og Rudningen og resten av Hellvik Hus Geilo har vært involvert i byggingen av en rekke hytter der opp gjennom årene.

Ved Hellvik Hus Geilo opplever en at de fleste hyttekjøperne bruker kjøkkenet de har hjemme som utgangspunkt for kjøkkenet de ønsker på hytta.

– Ja, vi opplever som regel at de fleste ønsker å ha det ganske likt på både overflater og på løsninger. Det er som oftest samme platetopper og samme flater. I de moderne hyttene er det vanligvis glatte flater og rene profiler som gjelder. Selv om noen riktignok ønsker litt profil for å få litt mer hyttefølelse, sier Rudningen.

Vi vil ha kjøkkenet på hytta så likt som mulig det kjøkkenet vi har hjemme.

Er det noe en er misfornøyd med i kjøkkenet hjemme tar en riktignok ikke det med seg til hyttekjøkkenet. Ellers er kjøkken en ting vi nordmenn ikke endrer så mye på.

Unntaket er hvitevarene, ifølge Rudningen. De er absolutt viktige. Ettersom de fleste er mer hjemme enn på hytta tillater en rimeligere løsninger på hytta.

– En har gjerne de samme hvitevarene, men en går nok noe ned i standard og prisklasse. Det er en grei måte å spare noen kroner på, sier hun.

Beiset eik eller maling

Når det gjelder farger er det mye som har endret seg de siste årene. Tidligere var det mer normalt med kjøkken i herregårdsstil og farger som gult, men de siste årene er hyttekjøpere mer opptatt av å holde kjøkkenet nøytralt.

– De fleste kjøkkenene i våre hytter har enkel profil på frontene, mens overflatene som oftest er av beiset eik eller er malte. Svart er blitt veldig populært. Noen har også stein eller tre i overflatene, men generelt vil jeg si at overflatene er mer nøytrale enn hva de var tidligere. Det er så mye som skjer ellers på en hytte med mye liv i innredning og løsninger, og da er det greit å ha et nøytralt og rent kjøkken, sier Rudningen.

Foruten like løsninger som hjemme og nøytrale flater, er det også en annen ting som er veldig vanlig blant hyttekjøperne: en øy.

Øya fungerer godt som en sosial møteplass på kjøkkenet, hvor en både kan lage mat og en kan sitte.

– I tillegg er det vanlig å gå for en kjøkkenløsning med få overskap.

Ønsker du å realisere hyttedrømmen? Se våre ferdighytter og hyttetomter.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt!