Ålesund

Velkommen til RoaldHus!

Kontakt oss

RoaldHus bygg husa på lange tradisjonar og leverer frittliggande einebustader og hytter av høg kvalitet.

Åpningstider: Mandag – fredag 08:00 – 16:00.

Om oss

RoaldHus (Hellvik Hus Ålesund) har vore eit begrep innan husbygging på Sunnmøre heilt sidan 1975. Hussystemet vart utvikla og produsert av Sverre Roald AS. Vi har gjennom alle desse åra lukkast i å få hundrevis av nøgde huskundar som er gode ambassadørar for vårt firma. I 2003 la vi dette hussystemet til side, då vi fann tida moden til å knyte oss til ei større huskjede som la vekt på dei same verdiane som har vore grunnsteinen for den suksessen RoaldHus har vore. Etter grundige vurderingar fall valet på Hellvik Hus.

Kontakt oss

Vi hjelper gjerne!

Som husleverandør set vi kvalitet i høgsetet og at husa vert bygd for å tilfredsstille dei ønskjer og behov våre kundar har. Vi bygg husa på lange tradisjonar og leverer frittliggande einebustader og hytter av høg kvalitet. I nært og godt samarbeid med vår søsterbedrift XL Bygg Roald, Sverre Roald AS.

Sunnmørsk byggeskikk har lang tradisjon i å framskaffe bustadhus med fornuftig planløysing og god utforming. Saman med vår samarbeidspartner, Hellvik Hus, held vårt firma på denne tradisjonen, og tilbyr deg eit moderne kvalitetsprodukt som du vil ha glede av i mange, mange år framover.

Velkommen til Roaldhus – Hellvik Hus Ålesund!

Vi betjener følgende kommuner: Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Rindal, Sande, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund.

Populære ferdighytter

Ansatte

Ragnhild Moe

Byggeleiar

48899714ragnhild@roald.no

Harald Norvik

Salgsleiar

92430561harald@roald.no