Nytt fra Dyvik hyttefelt

Kort vei fra Lillesand sentrum har vi 28 flottetomter med båtplass til salgs. Her kan du følge utviklingen på feltet.

Arbeidet med Dyvik hyttefelt i Lillesand er godt i gang. Feltet ligger idyllisk plassert omtrent 5 minutters kjøring fra sentrum. Alle tomtene selges med båtplass.

Februar 2022

Veien inn til feltet har vært åpen i hele vinter, og det har vært full produksjon. Vi er ikke de eneste som benytter oss av veien på vinterstid. Det er kjekt å se at de eksisterende hytteeierne i området bruker hyttene hele året, og vi ser stadig lys i vinduene. Våren har heldigvis kommet tidlig, og frøene som ble sådd i jordskråningene i fjor er i ferd med å bli til plen.

Nytt for februar er at det er solgt ytterligere en tomt på feltet, nummer 16. Dette betyr at vi har solgt 13 tomter så langt. På feltet er 24 tomter ferdig planert. Fjell og knauser som kan bevares er tatt vare på, slik at tomtene får en fin arrondering. Tomtene blir jordslått i skråningene, og sådd med plen. Her spiller vi på lag med omgivelsene!

De første hyttene blir overlevert før påske. 

Utforming, farger takvinkler

Alle hyttekjøperne har fulgt rådet om å ha felles fargevalg på takstein, vindu, ytterdører, takrenner og nedløp. Takvinkelen på alle saltakshyttene er lik. Dette gir en fin helhet i feltet.

Hyttene med takterrasse har valgt å følge felles farge på vinduer, ytterdører og veggplater. Dette sørger for en forståelig sammenheng mellom de hyttetypene som har tradisjonelle saltak og de som har flatt tak med terrasse oppe.

På tomtene 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22 og 24 er det saltaksløsninger. Disse hyttene ligger så samlet at det er valgt denne sammenhengen for å unngå en «hummer og kanari»-følelse som noen ganger kan oppstå når alle vil bygge etter egne ønsker.

Tomtene som ligger på rekke ned mot Grønnvika har alle flatt tak. Også tomtene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 som ligger i samme klynge kan bygges i funkisstil og flatt tak.

Livet mellom hyttene

Det er tilrettelagt med god plass mellom hyttene. Knauser som kan bevares er bevart, slik at en ivaretar de fine omgivelsene i området. Knausene og høydeforskjellene mellom tomtene skaper naturlige mellomrom og grenser. Alle får mulighet til å sitte usjenert ved sin egen hytte.

Det er lagt til rette for god plass til å ha et område for morgenkaffe, og et annet for å nyte ettermiddagssolen.

Arbeid utenomhus

Det er bygget noen mindre stablesteinsmurer ved noen av hyttene. Disse løfter kvaliteten i feltet. Noen av stablemurene kan jordslås i bunnen for å redusere høyden. Det er faktisk ikke lov å bygge andre typer murer i terrenget enn av stein.

Veien med sin parkbelysning vil også binde området godt sammen. Strømmen til parkbelysningen er etablert.

Ørnulf Songe // Prosjektutvikler

Januar 2022

Utviklingen på feltet er godt i gang! Alle foto av Margareth Jørgensen.

Vil du på visning?

Ta kontakt!